Πρόσθετες ρυθμίσεις

Το Zrythm αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις του χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό Gsettings, ο οποίος παρέχει την εντολή gsettings για αλλαγή ρυθμίσεων από τη γραμμή εντολών, ή προαιρετικά το εργαλείο γραφικού περιβάλλοντος χρήστη dconf-editor.

Κανονικά, δεν θα πρέπει να έχετε ανάγκη να έχετε πρόσβαση σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι προσβάσιμες μέσα από το περιβάλλον χρήστη του Zrythm, και δεν συνίσταται να τις επεξεργαστείτε διότι το Zrythm επαληθεύει κάποιες ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσει ή χρησιμοποιεί εσωτερικά κάποιες ρυθμίσεις, όμως σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να θέλετε να τις αλλάξετε χειρωνακτικά για κάποιον λόγο - για παράδειγμα αν το επιλεγμένο παρασκήνιό σας προκαλεί κρασάρισμα του Zrythm.

Προβολή των τωρινών ρυθμίσεων

Βλέπε zrythm --print-settings.

Επαναφορά στις εργαστηριακές ρυθμίσεις

Βλέπε zrythm --reset-to-factory.

Εκκρεμότητα

Αυτό θα προστεθεί στο περιβάλλον χρήστη σύντομα.