Επεξεργαστής συγχορδιών#

Ο επεξεργαστής συγχορδιών προβάλλεται όταν επιλέγεται μια περιοχή συγχορδιών.

../../_images/chord-editor.png

Chord editor#

Ο επεξεργαστής συγχορδιών έχει μια λίστα συγχορδιών στην αριστερή πλευρά που μπορεί να αλλάξει, και έναν ταξινόμο στη δεξιά πλευρά για τη δημιουργία ακολουθιών συγχορδιών.

Συγχορδίες#

Μια συγχορδία στο πλαίσιο του επεξεργαστή συγχορδιών αναφέρεται στη συγχορδία που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του επεξεργαστή.

../../_images/chord-editor-chords.png

Chords inside the chord editor#

These chords correspond to each chord in the Chord pad.

The controls available are similar to those in the chord pad.

Ταξινόμος συγχορδιών#

Ο ταξινόμος συγχορδιών αναφέρεται στο τμήμα ταξινόμου του επεξεργαστή συγχορδιών.

../../_images/chord-arranger.png

Chord arranger#

The chord editor contains chord objects that signify the start of a chord.

Σημείωση

Chord objects do not have a length.

Η επεξεργασία στον ταξινόμο συγχορδιών ακολουθεί Επεξεργασία λειτουργιών και Κοινές εργασίες.