Απόκτηση προσθέτων, οργάνων και δειγμάτων#

Πρόσθετα#

Zrythm ships with a few bundled plugins to help users get started, but users can also download and install their own plugins that suit their preferences.

Υπάρχουν πάρα πολλά πρόσθετα να επιλέξει κανείς. Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει μερικούς τρόπους που μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα σε συστήματα GNU/Linux.

Συμβουλή

Για άλλα συστήματα, μπορείτε να βρείτε μια λίστα προσθέτων ελεύθερου λογισμικού εδώ.

For users of Debian-based distributions (such as Ubuntu and Linux Mint) we recommend using the KXstudio repositories, as there are many plugins that can easily be installed via apt.

For users of Arch Linux-based distributions we recommend installing the pro-audio group.

Συνθεσάιζερς#

Helm is an easy to use subtractive synthesizer.

Vitalium from DISTRHO Ports is a very powerful wavetable synthesizer.

Surge is a subtractive hybrid synthesizer with a unique interface.

Το Dexed έιναι ένα συνθεσάιζερ διαμόρφωσης συχνότητας (FM) βασισμένο στο Yamaha DX7.

ZynFusion is a powerful additive/subtractive synth that can synthesize a wide variety of sounds.

Παραγωγοί κρουστών#

GeonKick is a kick drum synthesizer that can also synthesize other types of percussion.

Πρακτική συμβουλή

Βλέπε Σκανάρισμα προσθέτων για μονοπάτια που σκανάρονται για εύρεση προσθέτων.

Presets#

Freesound has presets available to download for specific plugins.

In the future, we will be offering preset packs for download.

Όργανα SFZ/SF2#

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα οργάνων SFZ με ελεύθερες άδειες στο sfz instruments.

Δείγματα#

We recommend using Freesound for collecting CC-licensed samples.

We will also be offering sample packs for download in the future.