Επεξεργαστής αυτοματισμού#

Ο επεξεργαστής αυτοματισμού προβάλλεται όταν επιλέγεται μια περιοχή αυτοματισμού.

../_images/automation-editor.png

Automation editor#

Ο ταξινόμος αυτοματισμού περιέχει σημεία αυτοματισμού που σχεδιάζονται ως κύκλοι και καμπύλες που τους ενώνουν. Κατά την αναπαραγωγή, το Zrythm θα παρεμβάλει την τιμή της παραμέτρου που αυτοματοποιείται σύμφωνα με την καμπύλη.

Curves can be dragged up or down to change their curviness.

Καμπύλες#

Κάνοντας δεξιό κλικ πάνω σε μια καμπύλη σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αλγόριθμο καμπύλης που χρησιμοποιείται. Διαθέσιμοι είναι οι εξής αλγόριθμοι καμπύλης.

Εκθέτης

Εκθετική καμπύλη.

Υπερέλλειψη

Ελλειπτική καμπύλη.

Vital

Η καμπύλη που χρησιμοποιεί το συνθεσάιζερ Vital, παρόμοια με την εκθετική καμπύλη.

Παλμός

Παλμικό κύμα.

Εκκρεμότητα

Create table with illustrations.