Επεξεργαστής συγχορδιών#

Ο επεξεργαστής συγχορδιών προβάλλεται όταν επιλέγεται μια περιοχή συγχορδιών.

../_images/chord-editor.png

Chord editor#

The chord editor has a list of chords on the left side that can be changed, and an arranger on the right side for creating chord progressions from chord objects. Chord objects signify the start of a chord (they do not have length).

Συγχορδίες#

Μια συγχορδία στο πλαίσιο του επεξεργαστή συγχορδιών αναφέρεται στη συγχορδία που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του επεξεργαστή.

../_images/chord-editor-chords.png

Chords inside the chord editor#

These chords correspond to each chord in the Chord pad.

The controls available are similar to those in the chord pad.