Σημεία λούπας και σημάδια#

Σημεία λούπας#

../_images/loop-markers.png

Τα σημεία λούπας υποδεικνύουν το μέρος που θα λουπαριστεί κατά την αναπαραγωγή, αν είναι ενεργοποιημένη η λούπα.

Σημείωση

This only applies to the timeline ruler.

Σημείο cue#

../_images/cue-point.png

Το σημείο cue είναι εκεί που θα μετακινηθεί η κεφαλή αναπαραγωγής όταν πατηθεί η έναρξη την ώρα της αναπαραγωγής ή όταν πατηθεί η παύση ενώ υπάρχει παύση.

Σημείωση

This only applies to the timeline ruler.

Έναρξη τραγουδιού & σημάδια τέλους#

../_images/start-end-markers.png

Το σημάδι αρχής τραγουδιού συμβολίζει τη θέση στο χρονολόγιο όπου το τραγούδι θα ξεκινήσει. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για την εξαγωγή της μίξης σε ήχο.

Το σημάδι τέλους τραγουδιού συμβολίζει τη θέση στο χρονολόγιο όπου το τραγούδι θα τελειώσει. Παρομοίως, χρησιμοποιείται κυρίως για την εξαγωγή της μίξης σε ήχο.

These markers are part of the Marker Track.

Προσαρμοσμένα σημάδια#

Custom Markers can also be created inside the Marker Track.

../_images/marker.png

Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γρήγορα σημεία αναπαραγωγής κατά τη μετακίνηση προς τα μπροστά ή πίσω, και είναι επίσης γενικά χρήσιμα οπτικά για να βλέπει κανείς πού ξεκινάει και τελειώνει κάθε μέρος του τραγουδιού.