Επεξεργασία θεμάτων#

Το Zrythm στοχεύει να επιτρέψει ευρεία υποστήριξη για την επεξεργασία θεμάτων. Μπορείτε να παρακάμψετε πολλές προεπιλογές που χρησιμοποιεί το Zrythm αντικαθιστώντας πράγματα στον κατάλογο χρήστη σας του Zrythm. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να βρεθεί στις ρυθμίσεις και θα αναφέρεται ως ο κατάλογος Zrythm σε αυτό το κεφάλαιο.

O κατάλογος εγκατάστασης Zrythm`αναφέρεται στο πού εγκαταστάθηκε το Zrythm. Κανονικά είναι :file:/usr` σε GNU/Linux, C:\Program Files\Zrythm σε Windows και Resources κάτω από τα περιεχόμενα εφαρμογών σε MacOS.