Επισκόπηση προσθέτων#

There are various plugin formats supported by Zrythm, covered in Σκανάρισμα προσθέτων.

Συμβουλή

Στο Zrythm, τα SFZ/SF2 χρησιμοποιούνται επίσης ως πρόσθετα.

Τύποι προσθέτων#

Τα πρόσθετα τυποποιούνται στις εξής κατηγορίες.

instrument Instrument

These plugins will create an Instrument Track when added to the project.

audio-insert Effect

These plugins can be dragged into the insert slots of existing channels in the mixer or can be instantiated to create new FX tracks.

modulator Modulator

Αυτά τα πρόσθετα εξάγουν σήματα CV και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση παραμέτρων άλλων προσθέτων ή κομματιών.

signal-midi MIDI Effect

These plugins modify incoming MIDI signals and can be used in the MIDI signal chain of an Instrument or MIDI Track.

Σημείωση

Το Zrythm κοιτάει μέσα στα δεδομένα του προσθέτου για να προσδιορίσει τον τύπο του προσθέτου. Αν δεν επαρκεί αυτό, το Zrythm θα αποφασίσει βασιζόμενο στον αριθμό ήχων, MIDI, χειριστών και θυρών εισαγόμενων και εξαγόμενων CV που έχει ένα πρόσθετο.

Θύρες προσθέτων#

Plugins consist of controls (parameters) and a variety of audio, MIDI and CV ports.

Το Zrythm θα δημιουργήσει πρώτα όλα τα πρόσθετα με τις εξής ειδικές θύρες ελέγχου. Αφού δημιουργηθούν αυτές οι θύρες, το Zrythm θα συνδέσει τις υπόλοιπες θύρες του προσθέτου.

Ενεργοποίηση

Ελέγχει αν το πρόσθετο είναι ενεργό ή σε παράβλεψη.

Απολαβή

Αυξάνει την εξαγόμενη ένταση του προσθέτου (αν εφαρμόζεται).

Δείτε επίσης

All of the plugin’s ports will be shown in the plugin’s inspector page