Γράφημα δρομολόγησης#

Το Zrythm σάς επιτρέπει να εξάγετε το γράφημα δρομολόγησής του. Αυτό είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό σφαλμάτων και βοηθάει στην οπτικοποίηση του εσωτερικού του Zrythm.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Export Graph στην Κύρια γραμμή εργαλείων θα προβάλει την ακόλουθη επιλογή. Το γράφημα δρομολόγησης μπορεί να εξαχθεί είτε ως εικόνα PNG είτε ως γράφημα .dot.

../_images/export-graph-dialog.png

Σημείωση

Για μεγάλα έργα, μπορεί να πάρει λίγη ώρα για να παράξει το γράφημα PNG και η συνεπαγόμενη εικόνα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.