Γράφημα δρομολόγησης#

Το Zrythm σάς επιτρέπει να εξάγετε το γράφημα δρομολόγησής του. Αυτό είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό σφαλμάτων και βοηθάει στην οπτικοποίηση του εσωτερικού του Zrythm.

To export the routing graph, Select the Export Graph option in the hamburger menu in the Κύρια γραμμή εργαλείων. The routing graph can be exported as either a PNG image or a .dot graph.

../_images/export-graph-dialog.png

Σημείωση

Για μεγάλα έργα, μπορεί να πάρει λίγη ώρα για να παράξει το γράφημα PNG και η συνεπαγόμενη εικόνα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Προειδοποίηση

This functionality is experimental.