Εκτέλεση του Zrythm#

Initial Configuration#

When you first run Zrythm, it will display a dialog that lets you configure the basic settings that Zrythm will use. These include the Zrythm user path and the language of the user interface.

../_images/initial-configuration-dialog.png

Initial configuration dialog#

Language

Το Zrythm σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντός σας. Το περιβάλον είναι ήδη μεταφρασμένο σε πολλαπλές γλώσσες, οπότε επιλέξτε τη γλώσσα με την οποία είστε πιο εξοικειωμένος.

Σημείωση

Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το locale που αντιστοιχεί στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μονοπάτι

This is the Zrythm user path.

Πρακτική συμβουλή

More settings are available in the Επιλογές.

Σκανάρισμα προσθέτων#

Όταν ο οδηγός πρώτης εκτέλεσης ολοκληρωθεί, το Zrythm θα εκκινήσει το σκανάρισμα προσθέτων.

../_images/splash-plugin-scan.png

Επιλογή έργου#

Finally, Zrythm will ask you to load or create a project and then the main interface will show up.

../_images/project-list.png

Επιλογή έργου#

../_images/first-run-interface.png

Κύρια διεπαφή#