Τύποι κομματιών#

Zrythm has the following types of Tracks.

Track types and characteristics#

Τύπος κομματιών

Είσοδος

Έξοδος

Δυνατότητα ηχογράφησης

Αντικείμενα

Ήχος

Ήχος

Ήχος

Ναι

Περιοχές ήχων

Εφέ ήχου

Ήχος

Ήχος

Όχι

Κανένα

Ομάδα ήχου

Ήχος

Ήχος

Όχι

Κανένα

Συγχορδία

MIDI

MIDI

Ναι

Chord regions, scales

Folder

Κανένα

Κανένα

Όχι

Κανένα

Όργανο

MIDI

Ήχος

Ναι

Περιοχές MIDI

Δείκτης

Κανένα

Κανένα

Όχι

Σημάδια

Μάστερ

Ήχος

Ήχος

Όχι

Κανένα

Διαμορφωτές

Κανένα

Κανένα

Όχι

Κανένα

MIDI

MIDI

MIDI

Ναι

Περιοχές MIDI

Εφέ MIDI

MIDI

MIDI

Όχι

Κανένα

Ομάδα MIDI

MIDI

MIDI

Όχι

Κανένα

Τέμπο

Κανένα

Κανένα

Όχι

Κανένα

All tracks types except Chord and Folder tracks have automation lanes available.

Κομμάτι ήχου#

Ένα κομμάτι ήχου περιέχει περιοχές ήχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχογράφηση και αναπαραγωγή κλιπς ήχων.

../_images/audio-track.png

Audio track with an audio region#

Κομμάτι εφέ ήχου#

Τα κομμάτια εφέ ήχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφέ στέλνοντας σε αυτά σήματα ήχου με τις Αποστολές aux.

../_images/audio-fx-track.png

Audio FX track#

A common use case is to create a separate Audio FX track with a reverb plugin and to send audio from another track to it. This way, the reverb signal can be managed separately from its source, or even be shared among several tracks.

Κομμάτι ομάδας ήχων#

Τα κομμάτια ομάδας ήχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση σημάτων ήχου με απευθείας δρομολόγηση. Για παράδειγμα, τα μπάσα τύμπανα, τα ταμπούρα και τα κύμβαλα μπορούν να δρομολογηθούν σε ένα κομμάτι ομάδας ήχων με όνομα «Κρουστά», ώστε να μπορείτε να προσθέσετε εφέ και να ελέγχετε την έντασή τους συνολικά αντί για ξεχωριστά.

../_images/audio-group-track.png

Audio Group track#

Συμβουλή

Group tracks are foldable.

Κομμάτι συγχορδιών#

Το κομμάτι συγχορδιών περιλαμβάνει αντικείμενα συγχορδιών και κλιμάκων που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν πότε το τραγούδι χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη συγχορδία ή κλίμακα. Ο κύριος σκοπός του είναι να βοηθήσει στις ακολουθίες συγχορδιών.

../_images/chord-track.png

Chord track with a chord region and a scale#

For more information about chords, see the section Συγχορδίες και κλίμακες.

For editing chords inside chord regions, see Επεξεργαστής συγχορδιών.

Ζωντανή ακρόαση#

You can route the output of the chord track to a MIDI or Instrument track for live auditioning of the chord track’s events. You can also play the chords live with a MIDI keyboard.

Folder Track#

Folder tracks are used to organize tracks.

../_images/folder-track.png

Folder track with a MIDI FX track as a child#

To move tracks inside folder tracks, simply select the tracks you want and drag-and-drop them inside the folder track.

Clicking the folder button will hide and expand the folder track’s children.

Πρακτική συμβουλή

Audio/MIDI group tracks are also foldable.

Κομμάτι οργάνου#

Το κομμάτι οργάνου χρησιμοποιείται για συνθεσάιζερς και άλλα όργανα. Τα κομμάτια οργάνου περιέχουν μία ειδική θέση οργάνου στον μίκτη, ώστε να βρίσκονται σε επεξεργασία μετά το τμήμα εφέ MIDI και πριν το τμήμα εισαγομένων.

../_images/instrument-track.png

Instrument track with a MIDI region#

Τα κομμάτια οργάνου είναι παρόμοια με τα κομμάτια MIDI, με τη διαφορά ότι παράγουν ήχο αντί για MIDI.

Κομμάτι σημαδιού#

Το κομμάτι σημαδιών κρατάει σημάδια τραγουδιού - είτε προσαρμοσμένα είτε προεπιλεγμένα - τα οποία καθιστούν ευκολότερη τη γρήγορη αναπαραγωγή ή την εξαγωγή συγκεκριμένων τμημάτων του τραγουδιού. Κάθε έργο μπορεί να έχει μόνο ένα κομμάτι σημαδιών και δεν μπορεί να διαγραφεί (μπορεί όμως να κρυφτεί).

../_images/marker-track.png

Marker track with 2 markers#

Κομμάτι μάστερ#

The master track is a special type of Audio Group Track that Zrythm uses to route the resulting audio signal after all the processing is done to the audio backend.

../_images/master-track.png

Master track#

Κομμάτι διαμορφωτών#

The modulator track is a special track that is used for global modulators like LFOs and macro knobs that can be assigned to any automatable control inside Zrythm.

../_images/modulator-track.png

Modulator track with automation for macro knob 1#

For more details, see Διαμορφωτές.

Κομμάτι MIDI#

Ένα κομμάτι MIDI περιέχει περιοχές MIDI και ο σκοπός του είναι να κάνει αναπαραγωγή γεγονότων MIDI και να δρομολογεί αυτά τα σήματα MIDI σε άλλα όργανα (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών οργάνων και υλικών).

Τα κομμάτια MIDI, αντίθετα με τα κομμάτια οργάνων, παράγουν εξαγόμενο MIDI και ως εκ τούτου οι λωρίδες του καναλιού τους θα έχουν μόνο εφέ MIDI (πρόσθετα που αλλάζουν σήματα MIDI).

Τα κομμάτια MIDI θα έχουν επίσης λωρίδες αυτοματισμού για την αυτοματοποίηση διαφόρων παραμέτρων.

../_images/midi-track.png

MIDI track with a MIDI region#

Κομμάτι εφέ MIDI#

Τα κομμάτια εφέ MIDI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφέ MIDI στέλνοντας σε αυτά σήματα MIDI χρησιμοποιώντας τις Αποστολές aux.

../_images/midi-fx-track.png

MIDI FX track#

Κομμάτι ομάδας MIDI#

These are similar to Audio Group tracks, except that they act on MIDI signals instead of audio signals.

../_images/midi-group-track.png

MIDI Group track#

Συμβουλή

Group tracks are foldable.

Κομμάτι τέμπο#

The tempo track is a special track that allows automating the BPM and time signature.

../_images/tempo-track.png

Tempo track with BPM automation#