Κύρια γραμμή εργαλείων#

Η κύρια γραμμή εργαλείων περιέχει γενικές ενέργειες, όπως την αποθήκευση και τη φόρτωση ενός έργου ή το άνοιγμα του παραθύρου ρυθμίσεων.

../_images/main-toolbar.png

Main toolbar#

The name of the project is displayed at the center, with the project path shown below it.