Κοινές εργασίες#

These operations are common to most editors.

Αναίρεση/Επανάληψη#

Οι περισσότερες δράσεις στο Zrythm είναι αναιρέσιμες, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε επαναφορά στην κατάσταση που προϋπήρχε της δράσης που έγινε, ή μπορείτε να επαναλάβετε την κατάσταση που αναιρέσατε.

Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια νότα MIDI και πατήσετε αναίρεση, η νότα MIDI θα διαγραφεί (το Zrythm κάνει επαναφορά στην κατάσταση που βρισκόταν στην οποία η νότα MIDI δεν υπήρχε). Πατώντας το κουμπί Redo θα δημιουργήσει τη νότα ξανά, και μπορείτε να επιστρέψετε ανάμεσα στην Undo και Redo στην όσες φορές θέλετε.

Είναι επίσης δυνατό να πάτε μπρος/πίσω παραπάνω από μία δράση, κάνοντας κλικ το βέλος δίπλα στα κουμπιά Undo και Redo.

../_images/undo-multiple.png

Undoing multiple actions#

Οι συντομεύσεις για την αναίρεση και την επαναφορά είναι Control-z και Control-Shift-z.

Προειδοποίηση

Αν κάνετε αναίρεση και μετά κάνετε μια καινούρια δράση, το ιστορικό αναιρέσεων θα διαγραφεί.

Εργασίες αντικειμένων#

Αποκοπή#

Διαγραφή και αντιγραφή των επιλεγμένων αντικειμένων και αποθήκευσή τους στο πρόχειρο ώστε να επικολληθούν αλλού. Η συντόμευση για την αποκοπή είναι Control-x.

Αντιγραφή#

Αντιγραφή των επιλεγμένων αντικειμένων στο πρόχειρο ώστε να επικολληθούν αλλού. Η συντόμευση για την αντιγραφή είναι Control-c.

Επικόλληση#

Επικόλληση των αντικειμένων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή από το πρόχειρο στην τρέχουσα θέση κεφαλής αναπαραγωγής. Η συντόμευση για την επικόλληση είναι Control-v.

Δημιουργία διπλοτύπου#

Δημιουργία ενός αντιγράφου των επιλεγμένων αντικειμένων δίπλα τους. Η συντόμευση για τη δημιουργία διπλότυπου είναι Control-d.

../_images/duplicating-midi-region.png

Duplicating a region#

Διαγραφή#

Διαγραφή των επιλεγμένων αντικειμένων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Delete.

Επιλογές#

Καθαρισμός επιλογής#

Καθαρισμός τρέχουσας επιλογής (αποεπιλογή όλων των αντικειμένων).

Επιλογή όλων#

Επιλογή όλων των αντικειμένων στον τρέχοντα επεξεργαστή (Control-a).

Επιλογή λούπας#

Τοποθέτηση σημαδιών λούπας γύρω από την επιλογή (Control-l).

Zooming#

The timeline arranger and each arranger in the editor include zooming functionality that can also be accessed from their corresponding toolbars.

../_images/zoom-buttons.png

Zoom buttons#

Ζουμάρισμα μέσα

Zoom in at the location of the playhead

Ζουμάρισμα έξω

Zoom out

Πρωτότυπο μέγεθος

Zoom back to the default zoom level

Καλύτερη δυνατή εφαρμογή

Zoom in or out as much as required to show all of the events in the arranger

Zooming in/out can also be conveniently performed by moving the cursor to the desired location and holding down Control while scrolling up with the mouse wheel to zoom in or scrolling down to zoom out.

Playhead Tracking#

Zrythm includes functionality for forcing the playhead to remain inside the visibile area during playback.

../_images/playhead-tracking.png

Toggles for controlling playhead tracking, found in each arranger toolbar#

Scroll when Playhead Reaches Edge

Automatically scroll the visible area when the playhead moves outside it

Follow Playhead

Keep the visible area centered at the position of the playhead