Ήχος & MIDI#

The Export dialog below is used to export the project or part of the project into audio or MIDI files. It can be accessed by clicking Export.

../_images/export-dialog.png

Παράθυρο εξαγωγής#

Πεδία#

Καλλιτέχνης και είδος#

Αυτά θα συμπεριληφθούν ως μεταδεδομένα στο εξαγόμενο αρχείο, εφόσον υποστηρίζεται από το φορμάτ. Ο τίτλος που χρησιμοποιείται θα αποτελέσει τον τίτλο του έργου.

Φορμάτ#

The format to export to. The formats mentioned in Supported Formats are available, with the exception of MP3.

Θόρυβος διασποράς#

Apply low-level noise to the audio to remove quantization distortion that occurs when reducing the bit depth.

Πρακτική συμβουλή

Dithering is typically applied as the final step of mastering.

Βάθος bit#

Αυτό είναι το βάθος bit που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εξαγωγή ήχου. Όσο υψηλότερο το βάθος bit, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αρχείο, αλλά θα έχει καλύτερη ποιότητα.

Χρονικό εύρος#

Το χρονικό εύρος προς εξαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε να εξάγετε όλο το τραγούδι (το οποίο ορίζεται από τα σημάδια αρχής/τέλους), το τρέχον εύρος λούπας και το προσαρμοσμένο χρονικό εύρος.

Μοτίβο ονόματος αρχείου#

Το μοτίβο προς χρήση ως όνομα του αρχείου.

Μίξη#

Κατά την εξαγωγή της μίξης, ο ήχος από όλα τα επιλεγμένα κομμάτια θα συμπεριληφθεί στο συνεπαγόμενο αρχείο. Αυτή είναι η ρύθμιση που θα επιλέξετε κατά την εξαγωγή του τραγουδιού σας.

../_images/export-dialog-mixdown.png

Ρυθμίσεις εξαγωγής για τη μίξη#

../_images/export-mixdown.png

Εξαγόμενο αρχείο#

Στελέχη#

Η εξαγωγή στελεχών σημαίνει ότι κάθε επιλεγμένο κομμάτι θα εξαχθεί στο δικό του αρχείο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να μοιράσετε ξεχωριστά τα στοιχεία του τραγουδιού σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε bounce τα κρουστά και το μπάσο σε ξεχωριστά αρχεία ήχου.

../_images/export-dialog-stems.png

Εξαγωγή ρυθμίσεων για στελέχη#

../_images/export-stems.png

Εξαχθέντα αρχεία#