Σκανάρισμα προσθέτων#

Zrythm will scan for plugins on startup and will remember those plugins until it is closed. Zrythm supports LV2, VST2, VST3, LADSPA, DSSI and AU plugins. LV2 is the recommended standard.

Όργανα SFZ και SF2 υποστηρίζονται επίσης, και σκανάρονται ως πρόσθετα οργάνων.

Πρακτική συμβουλή

Plugin scanning can be disabled by passing ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN when running Zrythm.

Σκανάρισμα LV2#

Zrythm will scan for LV2 plugins in the standard paths specified here.

On Flatpak builds, Zrythm will scan for LV2 plugins in the following paths.

 • $HOME/.lv2

 • /app/lib/lv2

 • /app/extensions/Plugins/lv2

You can bypass this behavior by passing LV2_PATH.

Σκανάρισμα VST2/VST3#

GNU/Linux και FreeBSD#

Το Zrythm θα σκανάρει πρόσθετα VST2 στα εξής μονοπάτια,

 • $HOME/.vst

 • $HOME/vst

 • /usr/local/lib/vst

 • /usr/lib/vst

και πρόσθετα VST3 στα εξής μονοπάτια.

 • $HOME/.vst3

 • /usr/local/lib/vst3

 • /usr/lib/vst3

Σημείωση

Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί κάποιο libdir διαφορετικό από το lib (για παράδειγμα lib64), το Zrythm θα σκανάρει πρόσθετα και στους δύο προορισμούς.

On Flatpak builds, Zrythm will scan for VST2 plugins in the following paths

 • /app/extensions/Plugins/lxvst

και πρόσθετα VST3 στα εξής μονοπάτια.

 • /app/extensions/Plugins/vst3

You can bypass this behavior by passing VST_PATH and VST3_PATH, respectively.

Windows#

Zrythm will scan for VST plugins in the paths specified in the preferences.

MacOS#

Το Zrythm θα σκανάρει πρόσθετα VST στα μονοπάτια που προσδιορίζονται στους προορισμούς προσθέτων VST στα Mac OS X και macOS.

 • /Library/Audio/Plug-Ins/VST για VST2

 • /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 για VST3

Σημείωση

Το Zrythm θα θυμάται τα σκαναρισμένα πρόσθετα VST και θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες στο cached_plugin_descriptors.yaml στο Zrythm user path.

Καινούρια πρόσθετα θα σκανάρονται σε κάθε εκκίνηση, και μπορείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε αυτό το αρχείο για να επιβάλετε επανασκανάρισμα προηγούμενων σκαναρισμένων προσθέτων.

DSSI Scan#

Zrythm will scan for DSSI plugins in the following paths,

 • /usr/local/lib/dssi

 • /usr/lib/dssi

On Flatpak builds, Zrythm will scan for DSSI plugins in the following paths.

 • /app/extensions/Plugins/dssi

You can bypass this behavior by passing DSSI_PATH.

Σημείωση

Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί κάποιο libdir διαφορετικό από το lib (για παράδειγμα lib64), το Zrythm θα σκανάρει πρόσθετα και στους δύο προορισμούς.

LADSPA Scan#

Zrythm will scan for LADSPA plugins in the following paths,

 • /usr/local/lib/ladspa

 • /usr/lib/ladspa

On Flatpak builds, Zrythm will scan for LADSPA plugins in the following paths.

 • /app/extensions/Plugins/ladspa

You can bypass this behavior by passing LADSPA_PATH.

Σημείωση

Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί κάποιο libdir διαφορετικό από το lib (για παράδειγμα lib64), το Zrythm θα σκανάρει πρόσθετα και στους δύο προορισμούς.

Σκανάρισμα AU#

Στα MacOS, πρόσθετα AU θα σκανάρονται στον προεπιλεγμένο προορισμό τους στο /Library/Audio/Plug-Ins/Components.

Σκανάρισμα SFZ/SF2#

SFZ and SF2 instruments will be scanned in all directories and subdirectories specified in the preferences.