Εγκατάσταση#

Προγράμματα εγκατάστασης#

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Zrythm για τη διανομή σας χρησιμοποιώντας έναν εγκαταστατή από τη σελίδα λήψης στην ιστοσελίδα μας.

Αυτός είναι ο ευκολότερος και πιο προτεινόμενος τρόπος εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης για τους περισσότερους χρήστες, και προσφέρουμε υποστήριξη για αυτόν.

Πρακτική συμβουλή

Οι εγκαταστατές επίσης περιλαμβάνουν πακέτα προσθέτων.

Windows#

Σημαντικό

On Windows, Zrythm will only work when installed in the default path. Installing Zrythm to external hard drives or setting the Zrythm user path to external hard drives is not supported.

Flatpak#

Zrythm is available on Flathub under the ID org.zrythm.Zrythm.

Distribution Repositories#

If Zrythm is available in your distro’s repositories, you can also install it from there.

Building from Source#

You can build Zrythm from source, either using a source distribution tarball or git.

See INSTALL.rst in the source distribution for installation instructions.