Επιθεωρητής κομματιών#

Κάθε κομμάτι θα προβάλει τη σελίδα του στον επιθεωρητή όταν επιλέγεται. Ανάλογα με το κομμάτι, οι ιδιότητες που φαίνονται θα είναι διαφορετικές.

../_images/track-inspector.png

Ιδιότητες κομματιού#

Οι ιδιότητες κομματιών είναι οι βασικές ιδιότητες που έχει το κομμάτι.

../_images/track-properties.png
Όνομα κομματιού

Name of the track. Can be changed by double clicking.

Απευθείας έξω

Το κομμάτι στο οποίο αυτό το κομμάτι δρομολογεί το εξαγόμενό του.

../_images/routing-to-groups.png

Routing an instrument to an audio group#

Όργανο

The instrument plugin from this track. This is only applicable to Instrument tracks.

Είσοδοι#

If the track takes input, there will be an input selection section. This is mainly used for Ηχογράφηση.

MIDI Inputs#

../_images/track-inputs.png
Συσκευή εισόδου

Device to read MIDI input from

MIDI Channels

MIDI channels to listen to (other channels will be ignored)

Audio Inputs#

../_images/audio-track-inputs.png
Left Input

Left audio input port to listen to

Right Input

Right audio input port to listen to

Mono toggle

Duplicate the left signal on both channels

Gain knob

Adjust input gain

Εφέ/εισαγόμενα MIDI#

Αυτά είναι θέσεις για ρίψη εφέ ήχου ή MIDI που θα εφαρμοστούν στο σήμα καθώς περνάει μέσα από το κομμάτι.

../_images/midi-fx-inserts.png

Τα εφέ MIDI επεξεργάζονται μετά την εισαγωγή και τα γεγονότα ρολού πιάνο και πριν τα όργανα στα κομμάτια οργάνων ή πριν τα εισαγόμενα στα κομμάτια MIDI.

Σημείωση

Μόνο τα κομμάτια MIDI και οργάνων υποστηρίζουν εφέ MIDI.

Τα εισαγόμενα επεξεργάζονται σε σειρά. Για κομμάτια οργάνων, τα εισαγόμενα θα προστεθούν στο σήμα που έρχεται από το όργανο, και για τα άλλα κομμάτια θα προστεθούν στο εισερχόμενο σήμα.

The signal flow is summarized below.

[track input] -> [MIDI FX, if any] -> [instrument, if any] -> [inserts, if any] -> [track output]

Αποστολές aux#

Αυτές είναι οι προς άλλα κομμάτια ή εισαγωγές πλευρικής αλυσίδωσης προσθέτων. Αυτές είναι γενικά χρήσιμες στην πλευρική αλυσίδωση ή στην εφαρμογή επιπρόσθετων εφέ στα κανάλια, όπως αντήχηση (reverb).

../_images/track-sends.png

Οι πρώτες 6 θέσεις είναι για αποστολές πριν του fader και οι 3 τελευταίες θέσεις είναι για αποστολές μετά τον fader. Οι θέσεις πριν τον fader θα στείλουν το σήμα πριν επεξεργαστεί ο fader, και οι θέσεις μετά τον fader θα στείλουν το σήμα αφού εφαρμοστεί ο fader.

Fader#

Το τμήμα fader για τον έλεγχο της έντασης και της ισορροπίας στέρεο.

../_images/track-fader.png

Για να αλλάξετε την ποσότητα του fader ή της ισορροπίας stereo, κάνετε κλικ και σύρετε τα αντίστοιχα γραφικά στοιχεία τους. Μπορείτε να τα επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες θέσεις τους με Right click ‣ Reset.

Ο μετρητής προβάλλει το πλάτος του σήματος σε dBFS όπως βρίσκεται σε επεξεργασία ζωντανά. Οι ακόλουθες τιμές προβάλλονται δίπλα στον μετρητή για περαιτέρω αναφορά.

Κορυφή

Peak signal value

RMS

Root Mean Square of the signal value

The controls available for controlling the signal flow are covered in Signal Flow.

Πρακτική συμβουλή

MIDI faders use MIDI volume CC.

Σημείωση

The MIDI fader is a TODO feature - currently, it lets the signal pass through unchanged.

Ρυθμίσεις καναλιού#

Εκκρεμότητα

Ενσωμάτωση.

Σχόλια#

User comments. This feature is useful for keeping notes about tracks.

../_images/track-comment.png

Clicking the pencil button will bring up a popup to edit the comment.