Δημιουργία κομματιών#

Κενά κομμάτια#

Για την προσθήκη κενού κομματιού, κάνετε δεξί κλικ σε κενό χώρο στη λίστα κομματιών και επιλέξτε τον τύπο κομματιού που θέλετε να προσθέσετε.

../_images/tracklist-context-menu.png

Δημιουργία κομματιών από πρόσθετα#

Τα πρόσθετα μπορούν να πατηθούν και να συρθούν από τον περιηγητή προσθέτων και να ριχτούν στον κενό χώρο στην λίστα κομματιών ή στον μίκτη για να ενσαρκωθούν. Αν το πρόσθετο είναι πρόσθετο οργάνου, θα δημιουργηθεί ένα κομμάτι οργάνου. Αν το πρόσθετο είναι εφέ, θα δημιουργηθεί ένα κομμάτι διαύλου.

Βλέπε Ενσάρκωση προσθέτων σχετικά με την ενσάρκωση προσθέτων.

Δημιουργία κομματιών ήχου από αρχεία ήχου#

Παρομοίως, για να δημιουργήσετε ένα κομμάτι ήχου από ένα αρχείο ήχου (WAV, FLAC, κλπ.), μπορείτε να σύρετε ένα αρχείο ήχου από τον περιηγητή αρχείων στον κενό χώρο στη λίστα κομματιών ή στον μίκτη. Αυτό θα δημιουργήσει ένα κομμάτι ήχου που θα περιλαμβάνει ένα κλιπ ήχου στην τρέχουσα θέσης της κεφαλής αναπαραγωγής.

Δημιουργία κομματιών με δημιουργία διπλοτύπου#

Τα περισσότερα κομμάτια μπορούν να δημιουργήσουν διπλότυπα κάνοντας δεξί κλικ μέσα στο κομμάτι και επιλέγοντας Duplicate.

../_images/track-context-menu-duplicate-track.png