Επιθεωρητής σελίδας#

When a plugin is selected in the Mixer, or when using right click ‣ Inspect on an instrument, its page will appear in the inspector.

../../_images/plugin-inspector.png

Plugin inspector#

Ή σελίδα θα προβάλει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο και τις θύρες του και θα σας επιτρέψει να κάνετε αλλαγές.

Ιδιότητες προσθέτου#

Οι ιδιότητες προσθέτου δείχνουν το όνομα και τον τύπο του προσθέτου, καθώς επίσης τους επιλογείς προρυθμίσεων και τραπεζών.

../../_images/plugin-properties.png

Θύρες προσθέτων#

These are the ports that the plugin owns. Depending on the type of plugin, there may be different categories of ports being shown.

../../_images/plugin-ports.png

Control input ports can be changed by clicking and dragging, and can also be automated using automation tracks.

Ports can be routed to other ports anywhere within Zrythm by double clicking on them.

Δείτε επίσης

Οι θύρες εξηγούνται με περισσότερη λεπτομέρεια στις Θύρες.

Προβολή#

The number in the top right of each port name will display the current number of connections to/from this port. See Connections for details.