Επισκόπηση μίξης#

Η μίξη αναφέρεται σε οποιεσδήποτε ενέργειες γίνονται μέσα στον μίκτη, όπως τη δρομολόγηση σημάτων, τον έλεγχο του επιπέδου έντασης διαφόρων καναλιών και τον ορισμό της ισορροπίας στέρεο.

../_images/mixer.png

The mixer#

Μίκτης#

The mixer contains all of the channels in the project corresponding to visible tracks. There is some extra space reserved for drag-and-dropping plugins or files.

Most of the activities that can be performed in the mixer are also available in the Track inspector.

Κανάλια#

Ένα κανάλι είναι μέρος ενός κομματιού, αν ο τύπος κομματιού έχει κάποιο κανάλι.

../_images/channel.png

Channel for an instrument track#

Τα κανάλια περιέχουν έναν fader, χειριστές όπως σίγαση και σόλο, έναν μετρητή, ενάν επιλογέα αποστολής έξω και μια λωρίδα προσθέτων εισαγωγής. Αυτά καλύπτονται στο Επιθεωρητής κομματιών.

Master Channel#

Το κανάλι μάστερ, ένα ειδικό κανάλι που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση του ήχου σε μια εξωτερική συσκευή ήχου, βρίσκεται καρφιτσωμένο στη δεξιά πλευρά του μίκτη.

../_images/master-channel.png

The master channel#

Αλλαγή ονόματος κομματιού#

Το όνομα του κομματιού που αντιστοιχεί στο κανάλι μπορεί να αλλάξει κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καναλιού.

../_images/changing-channel-name.png

Changing the track name from the channel view#