Επεξεργαστής αυτοματισμού#

Ο επεξεργαστής αυτοματισμού προβάλλεται όταν επιλέγεται μια περιοχή αυτοματισμού.

../../_images/automation-editor.png

Automation editor#

Ταξινόμος αυτοματισμού#

Ο ταξινόμος αυτοματισμού αναφέρεται στο τμήμα ταξινόμου του επεξεργαστή αυτοματισμού.

../../_images/automation-arranger.png

Automation arranger#

Ο ταξινόμος αυτοματισμού περιέχει σημεία αυτοματισμού που σχεδιάζονται ως κύκλοι και καμπύλες που τους ενώνουν. Κατά την αναπαραγωγή, το Zrythm θα παρεμβάλει την τιμή της παραμέτρου που αυτοματοποιείται σύμφωνα με την καμπύλη.

Η επεξεργασία εντός του ταξινόμου αυτοματισμού γενικά ακολουθεί τα Επεξεργασία λειτουργιών και Κοινές εργασίες, με το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ότι οι καμπύλες μπορούν να συρθούν πάνω ή κάτω για να αλλάξει η curviness τους.

Καμπύλες#

Κάνοντας δεξιό κλικ πάνω σε μια καμπύλη σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αλγόριθμο καμπύλης που χρησιμοποιείται. Διαθέσιμοι είναι οι εξής αλγόριθμοι καμπύλης.

Εκθέτης

Εκθετική καμπύλη.

Υπερέλλειψη

Ελλειπτική καμπύλη.

Vital

Η καμπύλη που χρησιμοποιεί το συνθεσάιζερ Vital, παρόμοια με την εκθετική καμπύλη.

Παλμός

Παλμικό κύμα.

Εκκρεμότητα

Create table with illustrations.

Automation Functions#

Automation functions are logic that can be applied to transform the selected automation points/curves.

The following functions are available.

Flip

Reverse/flip the selected automation horizontally or vertically.