Επισκόπηση#

Όταν επιλέγονται περιοχές στο χρονολόγιο, τα περιεχόμενά τους θα προβληθούν μέσα στην καρτέλα επεξεργαστή στο Κάτω πάνελ. Παρόλο που υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ανάμεσα σε κάθε τύπο επεξεργαστή, το τμήμα επεξεργαστή θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιοχής που επιλέγεται.

../../_images/editor-tab.png