Επισκόπηση#

Editing in the timeline is the most common workflow inside Zrythm. The timeline section consists of the tracklist on the left and the ruler/arranger on the right, along with a timeline-specific toolbar at the top.

../../_images/timeline.png

Λίστα κομματιών#

Η λίστα κομματιών περιέχει όλα τα κομμάτια μέσα στο έργο. Χωρίζεται στην πάνω (καρφιτσωμένη) λίστα κομματιών και την κάτω (κύρια) λίστα κομματιών.

../../_images/tracklist.png

Στο πάνω μέρος της λίστας κομματιών φαίνεται ο αριθμός ορατών κομματιών από τον συνολικό αριθμό κομματιών, καθώς επίσης και ένα κουτί αναζήτησης για την αναζήτηση κομματιών με το όνομά τους (μη λειτουργικό προς το παρόν).

Μπορείτε να καρφιτσώσετε κομμάτια για να τα κάνετε να κολλήσουν στο πάνω μέρος, κάτι που είναι χρήσιμο για ακολουθίες συγχορδιών και για σημάδια, καθώς έτσι μπορείτε να τα βλέπετε συνεχώς.

Το υπόλοιπο μέρος της λίστας κομματιών αναφέρεται συνοπτικά στη Λίστα κομματιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες κομματιών, βλέπε την ενότητα Κομμάτια.

Μικροσκοπική επισκόπηση#

Η μικροσκοπική επισκόπηση χρονολογίου είναι ένα μικρό κουτί που αντιπροσωπεύει το τρέχον ορατό μέρος του χρονολογίου. Μπορεί να μετακινηθεί και να αλλάξει το μέγεθός της για να αλλάξει το ορατό μέρος.

../../_images/timeline-minimap.png

Το υπόλοιπο μέρος του χρονολογίου εξηγούνται στις εξής ενότητες.