Επισκόπηση#

Η επεξεργασία αναφέρεται σε οποιαδήποτε δουλειά γίνεται μέσα στον ταξινόμο χρονολογίου και στους επεξεργαστές.

Παρόλο που κάθε επεξεργαστής έχει τη δική του γραμμή εργαλείων προς υποστήριξη ποικίλων εργασιών, υπάρχει μια γενική ενότητα Edit στην πάνω γραμμή εργαλείων, η οποία έχει τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι επεξεργαστές.

../_images/edit-section.png