Θέματα εικονιδίων#

Το εικονικό θέμα που χρησιμοποιεί το Zrythm είναι συμβατό με το freedesktop, οπότε μπορεί να παρακαμφθεί εύκολα.

Για να παρακάμψετε το εικονικό θέμα του Zrythm με το δικό σας εικονικό θέμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν καινούριο κατάλογο παρόμοιο με το share/zrythm/themes/icons/zrythm-dark κάτω από τον κατάλογο εγκατάστασης του Zrythm σας.

Για παράδειγμα, αν ο κατάλογος του Zrythm σας είναι /home/me/zrythm, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν κατάλογο στο /home/me/zrythm/themes/icons/zrythm-dark με ένα αρχείο index.theme και τα εικονίδια που επιθυμείτε να παρακάμψετε.

Ένας εύκολος τρόπος να το κάνετε είναι αντιγράφοντας τον κατάλογο που χρησιμοποιεί το Zrythm και αντικαθιστώντας τα εικονίδια με τα δικά σας.

Ένας πιο κομψός τρόπος να το κάνετε είναι ακολουθώντας την Προδιαγραφή Εικονικών Θεμάτων Freedesktop.