(plugins plugin)#

(plugin-get-in-port plugin port_idx)

Επιστρέφει τη θύρα εισαγωγής του προσθέτου στον δοθέντα δείκτη.

(plugin-get-out-port plugin port_idx)

Επιστρέφει τη θύρα εξαγόμενου του προσθέτου στον δοθέντα δείκτη.