Ταξινόμος χρονολογίου#

The timeline arranger is the main area where the song is composed. It consists of a collection of events, such as regions, positioned against time. Some events (such as regions) will open separate windows for further editing when clicked.

../../_images/timeline-arranger.png

Ο ταξινόμος χρονολογίου διαχωρίζεται στον πάνω ταξινόμο που παραμένει σταθερά πάνω και στον κάτω ταξινόμο από κάτω του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καρφιτσώσετε κομμάτια που θέλετε να παραμένουν πάντα ορατά πάνω.

Ταξινόμος αντικειμένων#

Μέσα στο χρονολόγιο υπάρχουν τα εξής αντικείμενα ταξινόμου.

Περιοχές#

Οι περιοχές (ή clips) είναι κοντέινερς για γεγονότα ή δεδομένα (όπως νότες MIDI και κλιπς ήχων - βλέπε παρακάτω) που μπορούν να επεξεργαστούν σε έναν editor. Οι περιοχές μπορούν να επαναληφθούν, όπως παρακάτω.

../../_images/region.png

Περιοχή#

Υπάρχουν οι εξής τύποι περιοχών.

Audio Regions#

Audio regions contain audio clips from audio files.

../../_images/audio-region.png

Audio region#

Audio regions belong to track lanes and appear inside Audio tracks.

../../_images/audio-track-with-region.png

Audio track with audio region#

Double-clicking an audio region will bring up the Audio Editor.

MIDI Regions#

MIDI regions contain MIDI notes.

../../_images/midi-region.png

MIDI region#

MIDI regions belong to track lanes and appear inside MIDI or Instrument tracks.

../../_images/midi-track-with-region.png

MIDI track with MIDI region#

Double-clicking a MIDI region will bring up the Piano Roll.

Automation Regions#

Automation regions contain automation events.

../../_images/automation-region.png

Automation region#

Automation regions appear inside automation lanes.

../../_images/automation-lane-with-region.png

Automation lane with automation region#

Double-clicking an automation region will bring up the Automation Editor.

Chord regions#

Chord regions contain sequences of chords.

../../_images/chord-region.png

Chord region#

Chord regions appear inside the chord track.

../../_images/chord-track-with-region.png

Chord track with chord region#

Double-clicking a chord region will bring up the Chord Editor.

Σημάδια#

Τα σημάδια χρησιμοποιούνται για να σημειωθεί η αρχή ενός λογικού τμήματος μέσα σε ένα τραγούδι, όπως Chorus ή Intro.

../../_images/marker.png

Δείκτης#

Markers appear inside the marker track.

../../_images/marker-track-with-marker.png

Marker track with marker#

Υπάρχουν δύο ειδικά σημάδια που συμβολίζουν την εκκίνηση και τη λήξη του τραγουδιού, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή του τραγουδιού και δεν μπορούν να διαγραφούν.

Κλίμακες#

Scales are used to indicate the start of a section using a specific musical scale.

../../_images/scale-object.png

Scale#

Scales appear inside the Chord track.

../../_images/chord-track-with-scale.png

Chord track with scale#

Επεξεργασία περιοχών#

Οι ακόλουθες εργασίες εφαρμόζονται στις περιοχές.

Λούπα#

Regions can be repeated, and hence they have editable loop points and a clip start position in the Editor ruler to modify the looping (repeating) behavior.

Οι περιοχές μπορούν επίσης να λουπαριστούν μέσα στο χρονολόγιο, τοποθετώντας τον κέρσορα στην κάτω αριστερά ή κάτω δεξιά άκρη της περιοχής και μετά κάνοντας κλικ και σύροντας.

../../_images/looping-regions.png

Λουπάρισμα (αλλαγή μεγέθους λούπας) περιοχής#

Σημείωση

Αν η περιοχή είναι ήδη σε επανάληψη, δεν μπορεί να αλλάξει το μέγεθός της πια μέχρι τα σημεία λούπας της να ταυτίζονται ακριβώς με τα σημεία εκκίνησης και λήξης της περιοχής.

Μετονομασία#

Regions can be renamed by selecting them and pressing F2.

../../_images/region-rename.png

Renaming a region#

Adjusting Fades#

Audio regions can have fades. Fades are gradual increases or decreases in the level of the audio signal, and their positions can be adjusted by clicking and dragging the top left/right corners of the region.

../../_images/audio-region-fade-out1.png

Adjusting fade out point (click & drag)#

../../_images/audio-region-fade-out2.png

Adjusting fade out point (drop)#

Clicking and dragging the grey part up or down will adjust the curviness of the fade.

../../_images/audio-region-fade-out-curviness.png

Adjusting curviness#

The type of fade algorithm used can also be changed by right-clicking on the fade and selecting Fade preset.

../../_images/audio-region-fade-context-menu.png

Fade context menu#

The various types of fade algorithms available are illustrated below.

Fade algorithms#
../../_images/fade-linear.png

Linear#

../../_images/fade-exponential.png

Exponential#

../../_images/fade-superellipse.png

Elliptic (Superellipse)#

../../_images/fade-vital.png

Vital#

Σημείωση

All audio regions have some additional, built-in fade in and fade out that cannot be disabled. This is used to avoid clipping and should be unnoticable.