Γραμμή εργαλείων επεξεργαστή#

Η γραμμή εργαλείων επεξεργαστή περιέχει χειριστές και κουμπιά για δράσεις συγκεκριμένες προς τον τρέχοντα επεξεργαστή.

../../_images/editor-toolbar.png

Piano roll toolbar#

Common sections#

All editor toolbars include the following sections.

Ρολό πιάνου#

The piano roll toolbar includes the following additional sections.

Default Velocity#

This is the velocity that will be used when creating new MIDI notes.

Επεξεργαστής αυτοματισμού#

The automation editor toolbar includes the following additional sections.

Επεξεργαστής ήχου#

The audio editor toolbar includes the following additional sections.

Επεξεργαστής συγχορδιών#

The chord editor toolbar includes no additional sections.