Γραμή εργαλείων#

Το χρονολόγιο έχει τη δική του γραμμή εργαλείων για εργασίες σχετικές με το χρονολόγιο.

../../_images/timeline-toolbar.png

Timeline toolbar#

It includes the following sections:

Audio Region Options#

Μουσική λειτουργία#

Όταν είναι ενεργοποιημένη, οι περιοχές ήχου αυτόματα θα τεντωθούν χρονικά (timestretching) για να ταυτίζονται με το νέο BPM, κάθε φορά που αλλάζει το BPM. Αν είναι απενεργοποιημένη, η αλλαγή του BPM θα προκαλέσει τις περιοχές ήχου να επαναλαμβάνονται έτσι, ώστε να ταυτίζονται με το νέο BPM χωρίς να τεντωθούν χρονικά.

Range Actions#

Range actions are performed on the selected Range.

Insert Silence

Inserts silence at the selected range and pushes all events in the range forward

Remove Range

Deletes all events in the range and moves events after the range backwards

Object Merging#

Merge Selections

Merge the selected objects into a single object, if possible