Κβαντοποίηση#

Τα αντικείμενα μπορούν να κβαντοποιηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις χρησιμοποιώντας τις ενέργειες κβαντοποίηση και γρήγορη κβαντοποίηση.

../_images/quantize-buttons.png

Κβαντοποίηση#

Κάνοντας κλικ στο κουμπί κβαντοποίησης θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την κβαντοποίηση της τρέχουσας επιλογής.

../_images/quantize-options.png
Κβαντοποίηση σε

Επιλέξτε το μήκος νότας και τον τύπο προς κβαντοποίηση.

Προσαρμογή

Επιλέξτε αν θέλετε να κβαντοποιήσετε τις θέσεις εκκίνησης, τις θέσεις λήξης (στα αντικείμενα που έχουν μήκος), ή και τα δύο.

Ποσό

Επιλέξτε το ποσό κβαντοποίησης. Το 100% θα κβαντοποιήσει τις δοθείσες επιλογές πλήρως, ενώ το 0% δεν θα εκτελέσει καμία κβαντοποίηση.

Ταλάντευση

Επιλέξτε ένα ποσό ταλάντευσης.

Τυχαιοποίηση

Αυτό θα τυχαιοποιήσει τις συνεπαγόμενες θέσεις σύμφωνα με το δοθέν ποσό τικ, και είναι χρήσιμο για να προσθέσει κανείς μια «ανθρώπινη αίσθηση» στα κβαντοποιημένα γεγονότα.

Κάνοντας κλικ στην κβαντοποίηση θα εκτελεστεί η κβαντοποίηση και θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για γρήγορη κβαντοποίηση.

Γρήγορη κβαντοποίηση#

Αυτό θα εκτελέσει κβαντοποίηση σύμφωνα με τις τελευταία γνωστές ρυθμίσεις.