Ρολό πιάνου#

The piano roll is the main editor for editing MIDI regions, and is displayed when a MIDI region is selected.

../../_images/piano-roll.png

Piano roll#

Επιπρόσθετοι χειριστές#

Το ρολό πιάνου περιέχει τους εξής επιπρόσθετους χειριστές.

../../_images/piano-roll-controls.png

Piano roll controls#

Προβολή κρουστών

Switch to drum editor view (or Drum mode), where each MIDI note is drawn as a diamond and the piano roll keys display the name of each drum.

../../_images/drum-mode.png

Drum mode#

Ακρόαση νοτών

Play back each note as you drag it inside the piano roll.

Πλήκτρα ρολού πιάνου#

Αυτά είναι τα πλήκτρα που αντιστοιχούν σε κάθε πλήκτρο που βρίσκεται σε ένα πιάνο.

../../_images/piano-roll-keys.png

Piano roll keys#

Κάνοντας κλικ σε κάθε πλήκτρο σας επιτρέπει να το ακούσετε, όπως ακριβώς θα πατούσε κανείς ένα πλήκτρο σε ένα αληθινό πιάνο.

Για κάθε πλήκτρο προβάλλεται μια ετικέτα στην αριστερή πλευρά των μαύρων/άσπρων πλήκτρων, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε επισήμανση (αν επιλεγεί). Βλέπε Επισήμανση για περισσότερες πληροφορίες.

Πρακτική συμβουλή

The vertical zoom level can be changed by holding down Ctrl and Shift and scrolling.

Ταξινόμος MIDI#

Ο ταξινόμος MIDI αναφέρεται στο τμήμα ταξινόμου στο ρολό πιάνου.

../../_images/midi-arranger.png

MIDI arranger with notes#

Ο ταξινόμος MIDI περιέχει νότες MIDI σχεδιασμένες ως ορθογώνια από τη θέση εκκίνησής τους μέχρι τη θέση λήξης τους. Το Zrythm θα στείλει μια νότα MIDI στο σήμα όταν φτάσει η θέση εκκίνησης μιας νότας, και ένα σήμα σβήσιμου νότας όταν φτάσει η θέση λήξης μιας νότας.

Η επεξεργασία μέσα στον ταξινόμο MIDI καλύπτεται στο Επεξεργασία λειτουργιών και Κοινές εργασίες.

Επεξεργαστής ταχύτητας#

Υπάρχει ένας ακόμα ταξινόμος στο κάτω μέρος του ταξινόμου MIDI για την επεξεργασία της ταχύτητας κάθε νότας.

../../_images/velocity-editor.png

Η ταχύτητα αναφέρεται στη δύναμη με την οποία παίζεται κάθε νότα. Κάθε όργανο χειρίζεται ποικίλες ταχύτητες για την ίδια νότα διαφορετικά, αλλά γενικά μια υψηλότερη ταχύτητα θα οδηγήσει σε μια δυνατότερη ή stronger νότα. Οι ταχύτητες είναι χρήσιμες για την προσθήκη έκφρασης στις μελωδίες.

Η ταχύτητα κάθε νότας σχεδιάζεται ως μια μπάρα, όπου υψηλότερα σημαίνει μεγαλύτερη τιμή. Κάνοντας κλικ και σύροντας την κορυφή κάθε μπάρας ταχύτητας σας επιτρέπει να την αλλάξετε.

Πρακτική συμβουλή

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε πολλαπλές ταχύτητες ταυτόχρονα επιλέγοντας πολλαπλές νότες MIDI πριν την επεξεργασία μιας μπάρας ταχύτητας.

Το Εργαλείο ράμπας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον επεξεργαστή ταχύτητας για να ramp ταχύτητες.

../../_images/ramp-tool.png

Using the ramp tool on MIDI note velocities#

MIDI Functions#

MIDI functions are logic that can be applied to transform the selected MIDI notes.

The following functions are available.

Crescendo

Gradually increase the velocities of the selected notes from low to high. Used to create a climax.

Flam

Create additional MIDI notes right after the start position of each selected note. This is usually used on snares.

Flip

Reverse/flip the selected notes horizontally or vertically.

Legato

Connect all selected notes so that they play smoothly.

Portato

Similar to legato, but leaves some space between the notes.

Staccato

Make the selected notes short and punctuated.

Strum Up/Down

Shift the position and velocity of notes that start at the same position (chords) to simulate strumming, like when playing guitar.

Εκκρεμότητα

Add illustrations.

Σημείωση

Some of these are not implemented yet.

In the future, it will be possible to implement custom functions using user scripts.