Ορατότητα κομματιού#

Η καρτέλα ορατότητας κομματιού στο Αριστερό πάνελ σας επιτρέπει την εναλλαγή ορατότητας των κομματιών.

../_images/track-visibility.png

Τα κομμάτια μπορούν επίσης να κρυφτούν γρήγορα με Right click ‣ Hide.