(project)#

(project-get-title project)

Retorna el títol del projecte.

(project-get-tracklist project)

Retorna la llista de pistes del projecte.

(project-get-undo-manager project)

Retorna el gestor de desfer del projecte.