Variables d’entorn#

Zrythm entén les següents variables d’entorn. Es poden configurar a .bashrc o a un fitxer de configuració de la shell semblant, la configuració del sistema operatiu, o es poden passar directament quan s’executen zrythm o zrythm_launch, com a: LV2_PATH=/el meu/camí/personalitzat zrythm_launch

LV2_PATH#

Establir les ubicacions on explorar complements LV2.

Exemple: LV2_PATH=$HOME/personalitzat-lv2-dir

ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN#

Establir-ho a 1 per a inhabilitar l’exploració de complements.

Exemple: ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN=1

VST_PATH#

Establir les ubicacions per a explorar complements VST2.

VST3_PATH#

Establir les ubicacions per a explorar complements VST3.

ZRYTHM_DSP_THREADS#

Nombre de fils DSP a utilitzar. Per omissió, el nombre de nuclis de CPU - 1.

ZRYTHM_DEBUG#

Establir a 1 per a mostrar informació addicional útil per als desenvolupadors.