Glossari#

a2jmidid#

a2jmidid és una aplicació que ponta entre els ports MIDI del sistema i JACK.

AU#

Un estàndard de complement propietari, utilitzat principalment en MacOS. Es recomana utilitzar LV2.

Balanç#

El balanç (o balanç Stereo) és el balanç esquerra-dreta d’un senyal d’àudio estèreo.

Rebotar#

Rebotar significa exportar a l’àudio.

BPM#

El BPM és el tempo de la cançó.

Carla#

Un amfitrió de complements que proporciona una biblioteca que Zrythm utilitza per a carregar alguns complements. Els complements carregats a través de Carla poden pontar a processos separats.

CLI#

CLI és la interfície amb la qual els usuaris interactuen quan escriuen ordres en un terminal.

Clip#

S’utilitza indistintament amb regió.

Control#

Un control és un port amb un valor de control que es pot canviar d’usuari que afecta un processador, com ara un complement. Per exemple, el control de guanys. S’utilitza indistintament amb Parameter.

CV#

En un entorn de programari, CV representa les dades de control de la velocitat d’àudio.

DAW#

Una DAW és el programari utilitzat per a compondre, gravar, editar, arranjar, mesclar i masteritzar música.

DSP#

En el context d’una DAW, DSP significa processament de senyal d’àudio.

Programari lliure#

Programari lliure significa que els usuaris controlen el programa, a diferència de programari propietari, on el programa controla els usuaris.

JACK#

JACK és un servidor de so que ofereix baixa latència per als usuaris i proporciona una API senzilla per als desenvolupadors. És el servidor de so estàndard de facto per a àudio professional en GNU/Linux.

LV2#

LV2 és un estàndard obert extensible i multiplataforma per a complements d’àudio. LV2 té una interfície bàsica senzilla, que s’acompanya d’extensions que afegeixen funcionalitats més avançades.

MIDI#

MIDI és un estàndard tècnic per a la comunicació entre instruments musicals i ordinadors.

Nota MIDI#

Les notes MIDI s’utilitzen per a desencadenar instruments virtuals (o de maquinari).

../_images/midi_note.png
Mono#

Un senyal d’àudio d’un sol canal (consulta també Stereo).

Regla de panoràmica#

PENDENT

Panoràmica#

Panoràmica és la distribució d’un senyal Mono en un estèreo nou o un camp de so multicanal.

Paràmetre#

S’utilitza indistintament amb Control.

Complement#

Un complement és un mòdul extern que proporciona capacitats de processament d’àudio al Zrythm, com ara un instrument SFZ o un complement de reverberació LV2.

Projecte#

Un projecte fa referència a una sessió de treball. Es desa com a directori que conté un fitxer de projecte juntament amb altres fitxers auxiliars. Consulta Projectes per a més detalls.

Interval#

Un interval és una selecció de temps entre dues posicions.

../_images/ranges.png
Regió#

Una regió (o Clip) és un contenidor de notes MIDI, àudio o altres esdeveniments. Consulta Regions.

SFZ#

SFZ és un format de fitxer d’instruments virtuals basats en mostres.

SF2#

SF2 és el successor de SFZ.

Estèreo#

Un senyal d’àudio de dos canals (esquerra i dreta) (consulta també Mono).

VST2#

Un estàndard de complement propietari i el predecessor de VST3. No es recomana utilitzar aquest estàndard.

VST3#

VST3 és un estàndard de complements que substitueix Mono. És millor utilitzar VST3 que VST2, perquè es llança com a Free software. No obstant això, recomanem que s’utilitzi l’estàndard LV2.

XRUN#

Una memòria intermèdia desbordada o infracarredada. Això vol dir que Zrythm no era prou ràpid per a lliurar dades al rerefons o no prou ràpid per processar les dades entrants del rerefons. Normalment els XRUNs són audibles com sibilacions o pops. Els XRUNs solen ocórrer quan la mida de la memòria intermèdia del motor d’àudio és massa baixa i la targeta de so no pot processar les memòries intermèdies entrants prou ràpid (desbordament). Algunes targetes de so no poden fer front a mides de memòria intermèdia petites, de manera que la longitud de la memòria intermèdia s’ha d’augmentar per a facilitar el treball realitzat per la targeta de so.

Camí d’usuari de Zrythm#

El camí on Zrythm desarà les dades de l’usuari, com ara projectes, fitxers temporals, predefinits i àudio exportat. El valor per defecte és zrythm sota