Automatització#

Pistes d’automatització#

Les pistes d’automatització (o carrils d’automatització) s’utilitzen per a crear esdeveniments d’automatització per a diversos paràmetres/controls automatitzables, com ara el volum de l’atenuador, el balanç de l’atenuador, els controls del complement i els controls MIDI, si el tipus de pista ho admet.

Per a mostrar els carrils d’automatització d’una pista, fes clic a la icona cúspide.

../_images/automation-track.png

Pista d’automatització per al volum de l’atenuador#

Pots triar quin paràmetre vols automatitzar a cada carril d’automatització.

../_images/automatable-selector.png

Selecció d’un control automatitzat#

Mode reproducció#

L’automatització es pot habilitar o deshabilitar amb els commutadors On i Off al carril de la pista.

Els modes tàctil / pestell també es poden utilitzar per a gravar l’automatització en directe (consulta la secció Automatització de la gravació).

Edició de l’automatització#

Editar l’automatització implica crear regions d’automatització i després crear esdeveniments d’automatització dins l’editor d’automatització. Consulta Editor d’automatització per a més informació.

Comportament#

El control corresponent a cada carril d’automatització utilitzarà el valor del carril d’automatització si hi ha esdeveniments d’automatització presents a la posició actual del capçal de reproducció.

Si no hi ha automatització al capçal de reproducció, el control utilitzarà l’últim valor conegut, ja sigui des del carril d’automatització o des d’un canvi manual.

Aquest comportament també s’aplica en representar (exportar) el projecte.