(plugins plugin-manager)#

(plugin-manager-find-plugin-from-uri plugin_manager uri)

Retorna el PluginDescriptor que coincideix amb l’URI proporcionat.

(plugin-manager-scan-plugins plugin_manager)

Explora el sistema per a cercar complements.