Zrythm

Benvida/o ao manual de Zrythm.

Copyright © 2019-2021 The Zrythm contributors

Dáse permiso para a copia, a distribución e/ou modificación deste documento baixo os termos da Licenza de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3 ou calquera posterior publicada pola Free Software Foundation; cos «Créditos» como única Sección Invariante, sen os Textos de Portada e de Contraportada. Inclúese unha copia da licencia na subsección titulada «Licenza de Documentación Libre de GNU» na sección «Apéndice».

Zrythm and the Zrythm logo are registered trademarks of Alexandros Theodotou in the United Kingdom.