Zrythm

Benvida/o ao manual de Zrythm.

Copyright © 2019-2020 The Zrythm contributors

Dáse permiso para a copia, a distribución e/ou modificación deste documento baixo os termos da Licenza de Documentación Libre de GNU, Versión 1.3 ou calquera posterior publicada pola Free Software Foundation; cos «Créditos» como única Sección Invariante, sen os Textos de Portada e de Contraportada. Inclúese unha copia da licencia na subsección titulada «Licenza de Documentación Libre de GNU» na sección «Apéndice».