Omgevingsvariabelen#

Zrythm begrijpt de volgende omgevingsvariabelen. Ze kunnen geconfigureerd worden in .bashrc of een dergelijk shell-configuratie bestand, de instellingen van het operatiesysteem, of ze kunnen direct worden meegegeven bij het uitvoeren van zrythm of zrythm_launch, zoals: .bashrc

LV2_PATH#

Set this to the locations to scan for LV2 plugins.

Example: LV2_PATH=$HOME/custom-lv2-dir

ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN#

Set to 1 to disable plugin scanning.

Example: ZRYTHM_SKIP_PLUGIN_SCAN=1

VST_PATH#

Set this to the locations to scan for VST2 plugins.

VST3_PATH#

Set this to the locations to scan for VST3 plugins.

ZRYTHM_DSP_THREADS#

Number of DSP threads to use. Defaults to number of CPU cores - 1.

ZRYTHM_DEBUG#

Set to 1 to show extra information useful for developers.