Pista MIDI

A MIDI track contains MIDI regions and its purpose is for playing back MIDI events and routing those MIDI signals to other instruments (including external instruments and hardware).

As pistas MIDI, ao contrario que as de instrumento, producen saída de MIDI, polo que as series das súas canles só poden ter efectos MIDI (plugins que modifican os sinais MIDI).

../_images/midi-track.png

Botóns Superiores

Gravar

Monta a pista para gravar.

Solo

Pon a pista en Solo.

Silenciar

Silencia a pista.

Botóns Inferiores

Bloquear

Sen uso polo de agora.

Amosar Estaxes

Alterna a visibilidade das estaxes.

Amosar Automatización

Alterna a visibilidade das pistas de automatización.

Inspeccionar

../_images/midi-track-inspector.png

Propiedades

Nome da Pista

O nome da pista. Podes facer dobre clic para o cambiar.

Saída Directa

A pista á que dirixir a saída da pista MIDI.

Entradas

Dispositivo de Entrada

O(s) dispositivo(s) de entrada dos que recibir sinais MIDI durante a gravación.

Canle de Entrada

A(s) canle(s) MIDI que escoitar para gravar eventos MIDI. Isto funciona como un filtro, de xeito que os eventos MIDI nas canles non seleccionados serán ignorados.

Envíos

Saída Pre-Fader

O sinal MIDI antes de pasar polo fader MIDI.

Saída do Fader

O sinal MIDI tras pasar polo fader MIDI.

Tip

O fader MIDI emprega volume MIDI CC.

Note

O fader MIDI é unha característica TODO e polo de agora non fai nada (deixa pasar o sinal).

Estaxes

A pista MIDI pode ter múltiples estaxes para gardar rexións. Por defecto, tódalas rexións que crees estarán na estaxe 1. Estaxes adicionais serán creadas automaticamente e eliminadas segundo vaias engadindo rexións a cada estaxe.

../_images/track_lanes.png

As estaxes son útiles durante a gravación, posto que cada vez que a reprodución entra en bucle comezará a gravar nunha nova estaxe e silenciará a rexión da estaxe anterior. As estaxes son tamén útiles para a organización xeral das túas rexións. Por exemplo, podes manter as notas agudas na estaxe 1 e as graves na estaxe 2.

As estaxes amósanse facendo clic na icona coa «hamburguesa».

Pistas de Automatización

As pistas de automatización úsanse para crear eventos automatizados para varios parámetros da pista MIDI e de calquera plugin na súa canle. Para amosar as pistas de automatización, fai clic na icona envolventes da pista MIDI.

../_images/automation_tracks.png

Para máis información sobre as pistas de automatización bota unha ollada ao capítulo Automation.

Menú Contextual

TODO

Transformacións MIDI

Transpor

TODO